Brandsläckare

Varför behöver du en brandsläckare?

Alla bränder har en gång varit små och med ett bra varningsystem (läs mer om Brandvarnare) kan du själv genom ett tidigt ingripande förhindra större skador.

Här är några tips att tänka på!

Vilken brandsläckare behöver du?

Det finns flera olika typer av brandsläckare som använder olika ämnen för släckningen. De vanligaste är vatten, pulver och skum. Generellt kan man säga att pulver- och skumsläckare är de bästa allroundsläckarna. Rent släckmässigt rekommenderas pulversläckare för hemmiljö, främst beroende på att de är:

  • släckeffektiva, dvs de släcker bäst i förhållande till den mängd släckämne som används.
  • relativt lätta att använda även för en ovan användare.
  • relativt underhållsfria, medan t ex skumsläckaren kräver regelbunden omladdning.

En nackdel med pulversläckare är att de smutsar ner. Men smutsigt blir det även när det brinner och det gäller att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst. Saneringen efteråt är ett överkomligt problem.

För bostaden (villa, lägenhet, fritidshus) rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Släckaren skall även vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Var köper du brandsläckare?

Brandsläckare säljs idag på flera varuhus och är en relativt billig skyddsutrustning att ha hemma. Det kan även vara ett bra tips att höra med ditt hemförsäkringsbolag.

Var skall du placera brandsläckaren?

Brandsläckaren skall placeras centralt och lättåtkomligt, gärna nära ytterdörren. Placeringen gör också att det snabbt går att bistå grannen vid behov. Se till så att alla i familjen vet var släckaren finns.

Om du investerar i fler än en släckare så är rekommenderad placering i eller nära sovrummet och i köket.

Vad är livslängden på en brandsläckare?

Så fort du har använt en släckare skall den laddas om.

Livslängden på en brandsläckare är ca 15-20 år men den kan fortfarande fungera om den placeras torrt. En pulversläckare kan du kontrollera själv genom att lägga örat intill och vända på den. Du skall då höra att pulvret ”rinner” i den. Konsumentverket rekommenderar att handbrandsläckare i hemmet kontrolleras var femte år

Var laddar du en brandsläckare?

Fråga där handbrandsläckaren är köpt eller kontakta ett brandredskapsföretag. Kontrollera innan du laddar om den gamla vad priset är för en ny då det kanske är billigare att köpa en ny. Ett tips är också att höra med ditt hemförsäkringsbolag.

Läs mer om olika brandsläckare hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Information finns även i Brandskyddsföreningens broschyr Goda råd om handbrandsläckare.