Brandvarnare

Varför behöver du en brandvarnare?

Många bränder hade kunnat undvikas om man hade fått en tidig varning och påbörjat släckning i ett tidigt skede. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Här är några tips att tänka på!

Hur många brandvarnare behöver du?

Du bör ha en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter och har du flera våningsplan i din bostad bör varje våningsplan ha en egen brandvarnare. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter..

Vilken brandvarnare skall du välja?

Alla brandvarnare ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Det finns två typer av brandvarnare: optisk och joniserande. Båda typerna reagerar på rök, men känner av rökpartiklarna genom olika tekniska lösningar och är mer känsliga för olika typer av rökpartiklar. Erfarenhetsmässigt blir tiden från det att brandvarnaren larmar till dess att det blir en farlig miljö generellt sett lika, oavsett om man har en optisk eller joniserande brandvarnare. Båda typerna anses därmed ge ett likvärdigt skydd. Den optiska brandvarnaren är det mer miljömässiga alternativet då den inte innehåller något radioaktivt avfall.

Det finns även möjlighet att använda sig av sammankopplade brandvarnare. Dessa kommunicerar sinsemellan, antingen trådlöst eller via kabel, vilket innebär att samtliga brandvarnare larmar oavsett vilken som utlösts. Detta höjer säkerheten ytterligare och är särskilt lämpligt i bostäder med flera våningar.

Var ska du montera brandvarnaren?

Brandvarnare skall placeras enligt leverantörens anvisningar, men det finns några saker att tänka på:

  • Brandvarnare skall placeras i taket, på rummets högsta punkt och helst mitt i rummet (det skall finnas ett fritt utrymme på minst 50 cm runt om brandvarnaren).
  • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar upp till den övre våningen.
  • Placera inte brandvarnare för nära spis, badrum eller liknande där den kan orsaka irriterande falsklarm.
  • Brandvarnare bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar eller störande ljud kan göra det svårt att höra brandvarnaren. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!
  • Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Skötsel och kontroll

Kontrollera att brandvarnare fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid. Detta gör du genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen.

Vi rekommenderar även att du tar som vana att se över brandvarnarna lite extra minst en gång om året – förslagsvis den 1:a advent. Byt batterier och rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare.

Brandvarnare har begränsad livslängd, vi rekommenderar att du byter ut dem efter 8–10 år. Liksom annan elektronik skall din gamla brandvarnare sorteras som elektronikavfall på återvinningsstationen och batteriet skall tas ut och sorteras för sig.

Information finns även i Brandskyddsföreningens broschyr Goda råd om brandvarnare.